• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Daň z nemovitosti - garáže ve spoluvlastnictví

  Každý vlastník bytové či nebytové jednotky je povinen dle zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti ve znění pozdějších předpisů podat nejpozději do konce ledna daného roku přiznání k dani z nemovitosti za své bytové či nebytové jednotky, které má ve svém vlastnictví a nejpozději do konce května předmětného roku jej i uhradit na účet finančního úřadu.

  V minulosti bylo stanoveno, že za jednotku ve spoluvlastnictví více vlastníků, jako je např. garáž, která je zavkladovaná jakožto jedna nebytová jednotka ve spoluvlastnictví několika spoluvlastníků, kteří užívají jednotlivá garážová stání, musí jeden ze spoluvlastníků podat daňové přiznání za celou nebytovou jednotku, tj. za všechny spoluvlastníky. Pakliže daný zástupce nebyl určen, bylo v kompetenci FU jednoho ze spoluvlastníků stanovit a po něm vše vymáhat. Pokud SVJ se dohodlo a poplatníka určilo, pak na jeho jméno bylo vše podáno a z účtu SVJ uhrazeno, přičemž daný náklad byl všem spoluvlastníkům ve vyúčtování rozúčtován.

  Novela zákona o dani z nemovitosti účinná od 1. ledna 2011 dává však novou možnost spoluvlastníkům podat samostatné daňové přiznání k dani z nemovitosti a tedy již není nutné určovat společného zástupce (který musel být současně spoluvlastníkem), který by podal hromadné daňové přiznání za všechny.

  Je stále možné, zvolit si společného zástupce, který podá hromadné daňové přiznání avšak v případě, že jeden ze spoluvlastníků podá vlastní daňové přiznání, mají i ostatní spoluvlastníci automaticky povinnost podat daňová přiznání za své podíly samostatně. Pakliže tak neučiní, vyměří jim daň příslušný finanční úřad a bude po nich požadovat také sankci. Sankce se ale nedotkne těch spoluvlastníků, kteří již společné daňové přiznání podali v minulosti a nyní se jeden z nich rozhodne podat samostatné daňové přiznání. Zbylým spoluvlastníkům pouze vyměří novou výši daně finanční úřad.
  Spoluvlastníci mají také možnost svěřit společné daňové přiznání do rukou třetí osoby, která nemá spoluvlastnický podíl na dotyčné nemovitosti. Novela totiž zavádí institut společného zmocněnce, kterým může být například daňový poradce.
  Společenství vlastníků byla zvyklá, že za garáže ve spoluvlastnictví měla určenou osobu, která daň pod svým jménem podala a SVJ ji z účtu uhradilo, přičemž jednotliví spoluvlastníci danému společenství daň zálohově platili ve svých předpisech záloh. Tento model je možné stále uplatňovat avšak jen do chvíle, než si daň někdo ze spoluvlastníků podá samostatně, pak již tak musí činit všichni.