JiViŠ, s.r.o. - správa nemovitostí a vedení účetnictví

Zajišťení komplexních služeb v oblasti správy nemovitostí a vedení účetnictví. Zakládáme si na osobním přístupu a nabízíme on-line přístup k informacím o Vašem objektu. Specializujeme se na společenství vlastníků a bytová družstva.

18 +
let na trhu

280 +
spravovaných bytových domů

8000 +
spravovaných bytových jednotek


Naše služby poskytované při správě nemovitostí

- Technická správa objektů (bytových i administrativních)

- Vedení účetnictví společenství vlastníků a bytových družstev

- Výkon funkce profesionálního předsedy SVJ

- Zpracování prohlášení vlastníka

- Úklid nemovitostí

- Údržba zeleně

- Pojišťování nemovitostí

- Domovník a recepční služby

Oblast naší působnosti je především Praha a její blízké okolí, ale působíme i v dalších krajích.

Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, řízení a údržbu technologií atd. Jsme připraveni zastupovat klienta vůči třetím osobám, připravit pasportizaci objektů a zařízení, zajišťovat opravy objektů a technologických zařízení, vést projektovou dokumentaci, zpracovat provozní dokumentaci, řídit a odstraňovat garanční závady, pravidelně informovat Klienta o stavu nemovitosti či dodávaných službách, zajistit služby spojené s požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při práci, optimalizovat provozní náklady, zajistit řádně a včas veškeré zákonné revize.

  • Prohlášení vlastníka a stanovy

    Nabízíme zpracování prohlášení vlastníka či stanov pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

    Pomoci Vám můžeme jak s kompletní přípravou prohlášení vlastníka tak i s jednotlivými dílčími kroky včetně zajištění všech souvisejících prací, jako je např. zaměření a zakreslení půdorysů bytů.

  • Výkup pozemků

    Koupíme stavební pozemky v Praze a blízkém okolí.

    Vykupujeme stavební pozemky vhodné jak pro stavbu rodinných domů tak pro výstavbu bytových domů či komerčních objektů.

V případě poptávky po našich službách či nabídky prodeje nemovitostí uvádějte vždy maximum potřebných informací. Pro správu nemovitostí jsou podstatnými udáji zejména úplná adresa nemovitosti, počet bytových/nebytových jednotek, výčet poptávaných souvisejících služeb a kontakt na odpovědného zástupce vlastníka nemovitosti včetně uvedení typu vlastnictví nemovitosti (nemovitost ve vlastnictví právnické osoby / společenství vlastníků / bytové družstvo atd.)

Zajistíme pojištění Vaší nemovitosti proti škodám, krádežím, úmyslnému poškození nebo zničení věcí.