Vedení účetnictví pro společenství vlastníků

Pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a ostatní majitele bytových domů, kteří si technickou část správy domu a peněžní operace zajišťují sami, nabízíme komplexní účetní a ekonomický servis.

Účetnictví vedeme přehledně a správně dle zákona o účetnictví. Vyúčtování ročních nákladů zpracováváme vždy v souladu s legislativou a odsouhlasenými pravidly SVJ. Dbáme na správnost a transparentnost.Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
 • vedení a tisk všech souvisejících účetních knih a evidencí
 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy
 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce)

Ekonomická správa

 • vyhotovení měsíčních předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky (zálohy na správu, opravy a údržbu a zálohy na služby spojené s užíváním bytu a společných prostor) včetně jejich aktualizace při změnách
 • evidence plateb vlastníků, sledování platební kázně, přehledy dlužníků
 • zajištění komunikace s Českou poštou pro platby prostřednictvím SIPO
 • vypracování ročního vyúčtování záloh pro jednotlivé vlastníky
 • vypracování přehledu o hospodaření domu za uplynulý rok a přehledu o zdanitelných příjmech členů SVJ (v případě pronájmu společných prostor)

Daňová přiznání

 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob (BD a SVJ vznikne-li SVJ daňová povinnost)
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Naše služby poskytované při správě nemovitostí

>> Technická správa

>> Vedení účetnictví

>> Vedení mzdové evidence

>> Prohlášení vlastníka

>> Úklid nemovitostí

>> Údržba zeleně

>> Domovník a recepční služby

Webové stránky SVJ/BD

Zřízení webových stránek pro společenství vlastníků a bytová družstva:
- elektronická nástěnka
- ukládání důležitých dokumentů
- informace o důležitých kontaktech
- online náhled na stav revizí
- online náhled pro statutární orgány na přehled vlastníků a evidovaných kontaktů

Naše služby poskytujeme i mimo Prahu.