• komplexní správa nemovitostí

 • vedení účetnictví

 • ostraha

 • stavební a úklidové práce

 • pojištění

 • Úvod
 • O nás
 • Technická správa
 • Vedení účetnictví
 • Úklid objektů
 • Pojištění nemovitostí
 • Mzdy
 • Informace
 • Kontakt
 • Zdanění odměn výboru SVJ (novela zákona od r. 2012)

  Od roku 2012 dochází ke změně v zákonných odvodech z odměn orgánů SVJ. Nově je u odměn SVJ od 2500,- Kč počítáno sociální pojištění. O tuto položku se zvedne rozpočet pro mzdy.

  Orgán SVJ může být jednočlenný nebo kolektivní:
  a)jednočlenným orgánem je zejména pověřený vlastník, revizor atd.
  b)kolektivním orgánem je zejména výbor, kontrolní komise atd.
  Sociální pojištění se u jednočlenného orgánu neuplatňuje, protože jednočlenné orgány nejsou vyjmenovány v § 5/a zákona č. 187/2006 Sb. U kolektivních orgánů SVJ se sociální pojištění uplatní pokud v měsíci dosáhne odměna alespoň 2 500 Kč (§ 5/a/18 zákona č. 187/2006 Sb.). Sociální pojištění je ve výši 25% SVJ a 6,5% člen orgánu.

  Zdravotní pojištění se podle § 5/a zákona 48/1997 Sb. uplatní u jednočlenných i kolektivních orgánů. Jeho výše činí 9% SVJ a 4,5% člen orgánu či jednočlenný orgán.

  Daň z příjmů - hrubá odměna se navýší o část sociálního a zdravotního pojištění a vytvoří se základ daně (§ 6/13 zákona č. 586/1992 Sb.).
  U jednočlenného orgánu se navýší hrubá odměna o 9%, u kolektivních orgánů se z hrubá odměna navýší o 25+9=34% a z této navýšené částky se odvede zálohová daň z příjmů 15%.

  Kalkulačka pro výpočet odměny výboru společenství vlastníků